2. Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar

Innehållsfrågor

• Vilka stora samhällsförändringar har vi sett de senaste årtiondena? Vad menas med antropocen? Vilka effekter kan denna tidsålder få på vår värld?
• Berätta om båten. Hur har den använts och varför finns den på ett museum?
• Berätta om flytvästarna. Hur har de använts och varför?
• Hur och varför har flyktingsituationen förvärrats de senaste åren och hur ser prognosen för framtiden ut?
• Vad är en klimatflykting och varför kommer troligen dessa att öka i framtiden?
• Hur många människor saknar idag tillgång till rent dricksvatten?
• Varför breder Sonoroöknens torra områden allt mer ut i sig i Mexiko?
• Vad finns det mer för negativa samhällsförändringar som har skett under de senaste åren?

Reflekterande frågor och övningar

• Hur tror du att framtiden ser ut för vår värld? Skriv 1-3 sidor och redogör för begrepp och företeelser som befolkning, politik (inrikes och utrikes), ekonomi, handel, migration, klimat, miljö, krig och konflikter. Vad tycker du att vi bör göra för att skapa en bättre värld? Vad kan du göra?

• Övning i kronologi! Sätt olika epoker och kultur i följd från tidigast till nyast:

Inkariket
Romarriket
Neolitikum
Apartheid i Sydafrika
Antropocen
Tangdynastins Kina
Stadsstaten Aten
Det forna Egypten
Kungariket Benin
Arabiska riket samt Japanska imperiet och USA:s födelse.