Antikens Grekland - För lärare

Lektionsupplägg:

Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en introduktion och/eller fördjupning till undervisningen om Antikens Grekland och stadsstaten Aten.

Det kan fungera som ett studieområde i ett vidare studium kring Antikens värld (Se spåret "Forntiden och Antikens värld") och spåret Synen på människan.

Introduktion lärarhandledning

Kopplingar till läroplanen Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium

Innan filmen/föremålet

Inled undervisningen med att berätta om hur människorna runt Medelhavet och Mellanöstern under tusentals år levt i kungariken och/eller klansamhällen. Berätta exempelvis om det Forna Egypten samt grekiska bronsålderskulturer som Mykene eller den minoiska kulturen på Kreta.

Berätta om arkeologi som vetenskap.

Berätta vad ett museum är.

Till filmen/föremålet

Titta gemensamt på filmen eller låt eleverna titta själva. Låt dem svara på antingen föremålsfrågor eller innehållsfrågor. Arbeta vidare med reflekterande frågor och övningar.

Efter filmen/föremålet

Fördjupa er kring den atenska stadsstaten och andra grekiska stadsstater.

Besök Medelhavsmuseet i Stockholm (eller liknande museum) och utställningsytorna som berör det antika Grekland och Romarriket. Ta del av skolprogram som "Antikens värld", "Antikens ansikte", "Medelhavet runt" och "Medelhavets myter" och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer.

Studera den grekiska mytologin, religionen och gudarna.

Fördjupa er kring den grekiska kulturen och fenomen som filosofi, dramatik och idrott.

Diskutera de antika grekiska influenserna som lever kvar i dagens samhälle.

Se filmen om det museiföremål som berättar om Romarriket.

Fortsätt med spåret om studieområdet "Forntiden och Antikens värld".