Wikipedian in residence till Världskulturmuseerna

Pressmeddelande, 2 mars 2018 Världskulturmuseerna

Världskulturmuseerna tar under våren in en Wikipedian in Residence för att få hjälp med att öppna sina globala samlingar för världen. Satsningen genomförs i samarbete med den ideella föreningen Wikimedia Sverige.

– Det här är ett sätt för oss på Världskulturmuseerna att se till att våra fantastiska samlingar når ut till en mycket större publik, både nationellt och internationellt, säger Johanna Berg, ansvarig för Världskulturmuseerna Digitalt.

Wikipedian in Residence på Världskulturmuseerna är Axel Pettersson, mångårig volontär och sedan fem år anställd på Wikimedia Sverige med ansvar för arbetet med GLAM (Galleries, Libraries, Arrchives & Museums). Hans roll blir att förbereda massuppladdning av fotosamlingar, hålla i skrivstugor och stödja Världskulturmuseerna i att dela material och expertis med omvärlden.

– Det är jättespännande att Världskulturmuseerna gör den här satsningen efter att i många år bidragit med kunskap och bilder i en begränsad omfattning. Det här kommer att ge många artiklar ett lyft, både vad gäller illustrationer, innehåll och källbeläggning, säger Axel Pettersson.

Likt Världskulturmuseerna har tidigare British Museum, Riksantikvarieämbetet och Musikverket arrangerat Wikipedia-residens.

Om Wikipedia och Wikipedian in residence Wikipedia är helt och hållet skapat av ideellt engagerade användare, och drivs av den ideella stiftelsen Wikimedia Foundation. Wikipedia finns på 295 språk och innehåller över 44 miljoner artiklar totalt (2017). Runt om i världen finns stödföreningar som informerar om och utvecklar Wikipedia och alla dess syskonprojekt. Wikimedia Sverige arbetar med Sverige som bas för att göra all kunskap fritt tillgänglig för alla människor. En Wikipedian in Residence är en Wikipediaskribent som hjälper ett företag eller en organisation att bidra till Wikipedia och den fria mediadatabasen Wikimedia Commons.

För mer information:

Johanna Berg, Världskulturmuseerna Digitalt, 0733-97 02 00.

Magnus Johansson, digitaliseringskoordinator, Världskulturmuseerna, 010-456 12 12

Axel Pettersson, GLAM-ansvarig på Wikimedia Sverige, 0733-96 55 65

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Katarina Ståhl
  Kommunikatör
  070-092 44 23
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722364177
 • Malin Hultman
  Kommunikatör
  0725864947