Världskulturmuseerna stödjer Unescos kampanj #Unite4Heritage

Pressmeddelande, 23 september 2016 VärldskulturmuseernaEtnografiska museetMedelhavsmuseetÖstasiatiska museetVärldskulturmuseet

Under de senaste åren har kulturarv av oskattbart värde förstörts och skingrats i samband med väpnade konflikter i till exempel Syrien och i Irak. Unesco har initierat den globala kampanjen #unite4heritage för att motarbeta skövlingen och visa på den enande kraften i världens kulturarv. Nu sluter Världskulturmuseerna upp bakom kampanjen.

- Handlingar som innebär att kulturarvet skadas, plundras eller förs bort, skadar hela mänsklighetens kulturarv, säger Karl Magnusson, stabschef vid Världskulturmuseerna. De förstör viktiga band mellan människor och unika platser, och mellan vår framtid och vårt förflutna. Unescos kampanj är ett sätt att sätta fokus och att arbeta samlat med dessa frågor.

Världskulturmuseerna ställer sig bakom Unescos kampanj med start under en ceremoni på Världskulturmuseet i Göteborg fredag den 23 september där Unescos vice generaldirektör Getachew Engida medverkar.

I årets budgetproposition föreslås också myndigheten få 1,3 miljoner kronor för att utveckla ett långsiktigt arbete som skyddar hotat kulturarv ibland annat Syrien och Irak. Tanken är att Världskulturmuseerna ska fungera som ett nav för kompetensutveckling och samarbete med andra delar av det offentliga Sverige.

- Det är mycket glädjande att regeringen vill satsa extra på kulturarvsfrågorna, säger Karl Magnusson. Världskulturmuseerna har både stor kunskap och upparbetade kontakter med andra aktörer för att jobba med världens kulturarv, och med dessa extra medel kan vi ta arbetet till nästa nivå.


För mer information, kontakta:

Karl Magnusson, stabschef, Världskulturmuseerna, tel 0703-16 73 98
Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet, tel 0702-33 81 84

OM KAMPANJEN UNITE4HERITAGE:
Unite4Heritage är en kampanj initierad av Unesco för att arbeta mot den medvetna förstörelsen av oersättliga landmärken, systematisk förföljelse av personer baserad på deras etniska och/eller religiösa tillhörighet och illegal försäljning av kulturföremål för att finansiera och stärka extremistgrupper. Kampanjen fokuserar främst på arabländer som ett gensvar på attacker på regionens kulturella mångfald och världsarv. #Unite4Heritage möter också upp de kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättigheter, som äger rum.

För att bedriva kulturell rensning använder extremistgrupperna alla typer av media – särskilt sociala medier – för att propagera sitt hat, och fokuserar särskilt på ungdomar. #Unite4Heritage fokuserar på att möta denna propaganda med budskap om enhetlighet, sammanhållning, tolerans och solidaritet.

Bifogade filer

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722-364177