Syria and Iraq: Culture at risk - illicit trafficking of cultural goods

Pressmeddelande, 21 mars 2017

Världskulturmuseerna och Svenska Unescorådet arrangerar 31 mars ett stort symposium om illegal handel med kulturföremål. Vid symposiet medverkar flera ledande internationella experter inom kulturarvsforskning.

I spåren av krig och oroligheter plundras fornlämningar och museer på föremål som säljs illegalt på en växande internationell marknad. Denna handel bidrar till att finansiera terrorism och hotar mänsklighetens gemensamma minnen. Världskulturmuseerna och Svenska Unescorådet har tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Svenska Icom startat en informationskampanj för att belysa den illegala handeln och för att förhindra att den får fäste i Sverige.

Det internationella symposiet hålls inom ramen för denna kampanj och kommer att beröra den illegala handeln ur flera olika perspektiv. Det ska handla om globala initiativ och nätverk mot den illegala handeln, om utmaningar och etiska dilemman inom forskning kring kulturföremål och hur svensk lagstiftning och antikvitetsmarknad förhåller sig gentemot problemet. Symposiet hålls på engelska.

När: Fredag 31 mars, kl 10-18
Var:
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
Anmälan för media: Senast 27 mars till

För mer info: Eva Myrdal, senior forskare vid Världskulturmuseerna
, 010-456 1118
eller Tina Sjögren, pressansvarig Världskulturmuseerna
, 0703-16 73 97

Bland de medverkande:
Anas al-Khabour
, tidigare chef för Nationalmuseum i Raqqa, Syrien.
Markus Hilgert, chef för Museet för Främre Orienten i Berlin. Han är också koordinator för det nationella forskningskonsortiet ILLICID med fokus på olaglig handel med kulturegendom i Tyskland.
Christos Tsirogiannis, kriminalvetenskaplig arkeolog och forskare om nätverk kring illegala antikviteter

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Katarina Ståhl
  Kommunikatör
  070-092 44 23
 • Malin Hultman
  Kommunikatör
  0722-364177