Röster från Arktis öppnar på Världskulturmuseet

Pressmeddelande, 22 maj 2019 Världskulturmuseet

Med tankeväckande skulpturer och konstverk från 18 samtida konstnärer från norra halvklotets arktiska värld, fram för allt från det arktiska Kanada, visar nu Världskulturmuseet Röster från Arktis. Verken vittnar om en gemensam oro över naturens skörhet, om människans del av naturen och sätter fokus på hur vårt handlande idag ger konsekvenser för framtida generationer.

Konstverken är från åren 1973-2015 och ingår i schweiziska Cerny Inuit Collection, en av de största samlingarna av inuitisk konst med över 1000 konstverk, startad av Martha Cerny på 1990-talet.Från början bestod samlingen av verk från arktiska Kanada förda till Europa på 70-talet, verk som återspeglar inuiternas traditionella liv. Idag inkluderar samlingen även verk från andra arktiska regioner, vilket gör samlingen omfattande och unik.

Konstverken lyfter frågor kring miljöförstöring och vetenskapliga rön men vill framförallt skapa medvetenhet om klimatförändringarna som påverkar oss alla.

- Utställningen väcker intresse att lära mer, binder samman kulturer och gör att vi kan koppla till våra egna traditioner samtidigt som uppmärksamheten riktas till de gemensamma globala utmaningar vi står inför, säger Martha Cerny, curator på Museum Cerny Inuit Collection.

Inuiter har en lång hantverks -och konsthistoria. I den samtida inuitiska konsten länkas tusenåriga traditioner och kunskaper samman med modern teknik och moderna uttrycksformer. Traditionella material som sten och ben och teman från inuitiska legender och berättelser används för att skapa moderna uttryck och reflektioner kring vår samtid.

- Den arktiska miljön, naturen och de speciella levnadsvillkor som råder där speglas i de utställda konstverken tillsammans med kommentarer kring hur det urbana livet har förändrat människans förhållande till naturen. Verken blir en påminnelse om att stanna upp och tänka, avslutar Martin Schulz, intendent, Världskulturmuseerna.

Röster från Arktis 26 maj – 3 november 2019
Utställningen bygger på verk från Museum Cerny Inuit Collection vilka har en av de främsta samlingarna av samtida inuitiska konst. Läs mer här: http://www.cernyinuitcollection.com/

Möjligheter för intervju och visning med Martha Cerny och Martin Schultz finns  22-28 maj. Kontakta oss för bokning.

För mer information: Martin Schulz, intendent, Världskulturmuseerna
Tel: 010- 456 1229
INGEN_SPAM_Martin.Schultz@varldskulturmuseerna.se

Relaterade bilder

Kontaktpersoner

 • Sandra Rathsman
  Kommunikatör
  0104561287
  0720207025
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Katarina Ståhl
  Kommunikatör och projektledare
  070-092 44 23
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722364177