Pressvisning Berättelser från Syrien

Pressmeddelande, 8 maj 2017 Medelhavsmuseet

Medelhavsmuseet öppnar ny utställning – Berättelser från Syrien.

Möt Syrien bortom krigsrubrikerna genom personliga berättelser och historiska föremål.

VÄLKOMMEN PÅ PRESSVISNING

Tid: Fredag 19 maj klockan 10.00

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Anmälan: Senast 16 maj till

Medverkande: Ann Follin, överintendent för Världskulturmuseerna, hälsar alla välkomna. Elna Nord, projektledare och Sofia Häggman, intendent, presenterar utställningen. Forskare Eva Myrdal berättar om arbetet med hotat kulturarv. På plats finns även personer som bidragit med berättelser och föremål till utställningen.

Utställningen Berättelser från Syrien rymmer personliga tillhörigheter som bär på berättelser och minnen. Föremålen tillhör människor som är födda i Syrien. En del har bott i Sverige under lång tid medan andra har kommit hit som flyktingar under det nuvarande kriget. Tillsammans med föremål ur Medelhavsmuseets samlingar, ger utställningen glimtar av Syriens långa och rika kulturhistoria och områdets roll som mötesplats för folk och kulturer.

Syrien har alltid varit en strategiskt viktig plats präglad av kontakter och möten mellan människor från Asien, Afrika och Europa. I den här utställningen berättar arkeologiska föremål om dessa kontakter, om krig och konflikt, men även om vardagens sysslor, glädje och sorg.

Glädje och sorg genomsyrar även de berättelser om Syrien som Medelhavsmuseet har samlat in i Sverige under vintern 2016-2017. De berättar om kärleken till Syrien, men även om sorgen i att sakna sitt hem och sitt sanna jag. Berättelserna handlar om en längtan tillbaka till en saknad plats och ett förlorat levnadssätt. Om tryggheten i de gamla vanorna och bekanta stämningarna, om smakerna, lukterna och språket.

- För den som lever i exil blir föremålen hemifrån viktiga. Inget föremål blir för oansenligt eller vardagligt, de omfattas alla av det förflutnas magi, säger Elna Nord, projektledare på Medelhavsmuseet. Med utställningen vill vi att besökaren ska få en bild av Syrien bortom krigsrubrikerna och ett historiskt perspektiv på området. Vi hoppas att museet ska kunna bli en plats för möten, minnen och nya bekantskaper.

Berättelser från Syrien invigs lördag 20 maj kl. 13.00

Läs mer på www.medelhavsmuseet.se

För mer information

Katarina Ståhl, kommunikatör Världskulturmuseerna
010-456 12 78, INGEN_SPAM_katarina.stahl@varldskulturmuseerna.se

Relaterade bilder

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Katarina Ståhl
  Kommunikatör
  070-092 44 23
 • Malin Hultman
  Kommunikatör
  0722-364177