Medelhavsmuseets utställning Berättelser från Syrien i fokus för Fulbright-studie

Pressmeddelande, 4 juli 2019 Medelhavsmuseet

Berättelser från Syrien utvärderas under sommaren som del av ett Fulbright-finansierat projekt. Utställningen som visades på Medelhavsmuseet bestod av personliga föremål som tillhör människor som antingen flytt från Syrien till Sverige eller som har bott i Sverige under lång tid.

Målet för studien är att utvärdera effekten av utställningen, både vad gäller den kulturella förståelsen bland besökare till utställningen och den läkande processen för de som medverkade. En strategi för vidare arbete med liknande utställningar som involverar besökare och grupper i samhället kommer att produceras samt en plan för hur man som museum hanterar den emotionella effekten av att delta i ett projekt som inte sällan berör traumatiska händelser och minnen.

Brenda Cowan, Fulbright Specialist Scholar och Associate Professor vid State University of New York, har rest runt i Sverige för att träffa flera av dem som lånade ut föremål till utställningen.

-Genom intervjuer med besökare och ett flertal som lånat ut föremål, många av dem flyktingar från Syrien, blev det tydligt att utställningen med så personliga ägodelar gjorde museet till ett nytt hus för människor som förlorat sitt, säger Brenda Cowan.

En fullständig rapport publiceras under hösten 2019. Berättelser från Syrien visades på Medelhavsmuseet från maj 2017 till december 2018.

The Fulbright Specialist Program ger svenska universitet och högskolor möjlighet att bjuda in amerikanska akademiker för kortare vistelser som kan användas för bland annat utveckling av kursprogram, föreläsningar och utbyte av akademisk forskning. Sedan 1946 är Fulbrightprogrammet ett av världens mest välkända och omfattande stipendieprogram för internationellt kulturutbyte. Den svenska Fulbrightkommissionen grundades 1952 och finansieras av både de svenska och amerikanska regeringarna.

För mer information:

Mathias Bergendahl, Kommunikations- och marknadschef, Världskulturmuseerna
INGEN_SPAM_mathias.bergendahl@varldskulturmuseerna.se

010-456 12 22

Kontaktpersoner

 • Sandra Rathsman
  Kommunikatör
  0720207025
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Katarina Ståhl
  Kommunikatör och projektledare
  070-092 44 23
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722364177