MAADTOE - sydsamiska för ursprung

Pressmeddelande, 30 september 2014 Världskulturmuseet

I Världskulturmuseets nya utställning Maadtoe ger konstnärerna Anders Sunna och Michiel Brouwer sin bild av hur samerna har behandlats i nutid och dåtid. Verken berättar personligt och smärtsamt om en familjs öde, om samisk historia – och väcker frågor om svensk samepolitik och om rasism. Till utställningen har konstnärerna också valt föremål ur museets magasin.

VÄLKOMMEN PÅ PRESSVISNING

Tid: 8 oktober kl 10
Plats: Världskulturmuseet plan 3, Södra vägen 54, Göteborg
Medverkar gör: konstnärerna Anders Sunna och Michiel Brouwer samt museichef Karl Magnusson.
Anmälan: senast 7 oktober till INGEN_SPAM_tina.sjogren@varldskulturmuseerna.se

Ordet "maadtoe" är sydsamiska och betyder "ursprung". Anders Sunnas måleri berättar starkt och djupt personligt om hans familjs över 40 år långa kamp i Tornedalen. Som kontrast ger Michiel Brouwers kliniska fotografier skarpa påminnelser om samisk historia, av rasbiologi och av svensk
samepolitiks verkningar. Båda konstnärerna brinner för att berätta om det som många gånger tystats ned.

- I utställningen ger Anders Sunna och Michiel Brouwer sin egen tolkning av förtrycket, säger museichef Karl Magnusson. Samtidigt visas för första gången samiska föremål ur de samlingar vi förvaltar. Tillsammans med konstnärernas verk ger detta unika dimensioner till de frågor
om rasism, människovärde och upprättelse som lyfts.

Maadtoe öppnar för allmänheten fredag 10 oktober och visas till 15 februari 2015. Till utställningen hör också ett skolprogram där konstnärerna och museets pedagoger tillsammans med högstadie- och gymnasieelever diskuterar frågor om historieskrivning, identitet och tolerans. I mitten av oktober hålls dessutom ett offentligt samtal på museet, där Anders Sunna och Michiel Brouwer möter besökarna.

För mer information & frågor:
Tina Sjögren, pressansvarig
INGEN_SPAM_tina.sjogren@varldskulturmuseerna.se
010-4561138, 0703- 167397

Johan Tengelin, projektledare
INGEN_SPAM_johan.tengelin@varldskulturmuseerna.se
010-4561142

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234