Korsvägar på Världskulturmuseet - utställning om hållbarhet och jordens resurser öppnar 20 maj

Pressmeddelande, 19 maj 2016 Världskulturmuseet

Världskulturmuseet i Göteborg öppnar nu den första delen av fyra i museets nya storsatsning Korsvägar – berättelser om att vara människa. Med start 20 maj fokuserar vi på hållbarhet och synen på jordens resurser med vattenfrågan i centrum. Utställningen ger besökaren en bild av hur det är ställt på jorden idag och berättar med vattnet som tema om migration, klimatförändringar, konflikter men också om mänskliga möten och lösningar.

Korsvägar ställer många frågor. Kan vi tänka på ett annat sätt? Vad är en resurs och vem har rätt till den? Hur hänger flyktingströmmar och vattenförsörjning ihop? Med hjälp av museets samlingar diskuteras aktuella globala skeenden kopplade till klimatförändringar, geopolitik, exploatering och migration.

- Vi vill att publiken tar med sig insikten om att vi lever i en viktig tid och att de val vi gör idag påverkar morgondagen, att nya sätt att tänka kan vara lösningen på den ohållbara situation vi tillsammans har försatt oss i, säger Lina Malm, utställningsproducent vid Världskulturmuseerna.

Många av föremålen i Världskulturmuseernas samlingar kommer från platser där de ekologiska och kulturella sambanden varit oskiljaktiga. Med hjälp av dem vill utställningen sätta fokus på följderna av ett förändrat klimat och öppna för nya sätt att tänka.

- Om 15 år kommer nära hälften av världens befolkning att leva i områden med vattenbrist på grund av klimatförändringarna – medan man på andra håll tvingas flytta eftersom havsnivån höjs, säger Karl Magnusson, museichef. I Korsvägar lyfter vi frågor om hållbarhet och vägval genom att visa föremål som speglar utsatthet och hot. Men här berättar vi också om mänsklig kreativitet och andra sätt att leva.

För mer information: Johanna Flemström, kommunikatör Världskulturmuseerna 010-456 1161,

Relaterade bilder

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722-364177