​KAMPANJ MOT HANDELN MED HOTAT KULTURARV I SYRIEN OCH IRAK.

Pressmeddelande, 15 februari 2017

SVENSKA MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER I KAMPANJ MOT HANDELN MED HOTAT KULTURARV I SYRIEN OCH IRAK.

Illegala utgrävningar och handel med stulna kulturföremål har ökat kraftigt i Irak och Syrien. Medan väpnade konflikter pågår i regionen kämpar människor på plats med livet som insats för att skydda det hotade kulturarvet. I samband med att Antikmässan äger rum i Stockholm går flera svenska kulturarvsmyndigheter och organisationer ihop för att stötta kampen.

Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om det hotade kulturarvet och upplysa om vad man som privatperson kan göra för att bidra i arbetet mot skövling och plundring. Både museer och fornlämningsplatser i Syrien och Irak har plundrats i propagandasyfte eller för ekonomisk vinning. Skyddet av platserna försvåras kraftigt så länge det pågår väpnade konflikter. Att många mindre föremål är enkla att skicka och att försäljningen sker via internet gör det svårare att stoppa denna olagliga handel.

- Forskningen visar att det är efterfrågan som driver på plundringen i fält. Globalt finns en stor marknad för föremål som är olagligt uppgrävda och utförda, säger Eva Myrdal, senior forskare vid Världskulturmuseerna. Vi ser även att det i forskarvärlden finns aktörer som tar emot stulna föremål för kulturhistorisk bedömning och publicering, vilket legitimerar skövlingen av kulturarv. Vi vill sätta sökarljuset på problemen och bidra till att fler tänker efter innan de köper kulturföremål från t ex Syrien och Irak.

På kampanjsiten www.varldskulturmuseerna.se/hotatkulturarv finns information om vad man bör tänka på om man kommer i kontakt med kulturföremål från regionen. International Council of Museums (ICOM) har t ex tagit fram så kallade röda listor som visar exempel på utsatta typer av föremål. På sidan kan man också läsa om vilka internationella lagar och regler som reglerar handeln med kulturföremål. Informationskampanjen är tillgänglig på svenska och engelska och innehåller tips på vad du kan göra om du stöter på ett misstänkt föremål på internet eller på resa. På sidan kan du följa utvecklingen genom nyhetsflöden och få information om aktuella utställningar och föreläsningar.
Bakom kampanjen står Världskulturmuseerna, Riksantikvarieämbetet, Svenska Unescorådet och Svenska ICOM.

Besök kampanjsidan och läs mer: www.varldskulturmuseerna.se/hotatkulturarv

Presskontakter:
Världskulturmuseerna: Andreas Lundell, tf kommunikationschef , 070-316 72 34

Svenska Unescorådet: Emma Jansson, Samordnare för kultur och kommunikation
, 070- 211 38 51

Svenska ICOM (International Council of Museums): Katherine Hauptman,
Chairperson ICOM Sweden, 070-446 88 08

Riksantikvarieämbetet: Magnus Olofsson, Utredare,
, 070-872 34 21

Bifogade filer

Relaterade bilder

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Katarina Ståhl
  Kommunikatör
  070-092 44 23
 • Malin Hultman
  Kommunikatör
  0722-364177