Internationella museidagen - Hotat kulturarv

Pressmeddelande, 1 april 2019 VärldskulturmuseernaMedelhavsmuseet

Hur bevaras kulturhistoriska spår för framtida berättelser under krig och konflikt?

Med anledning av Internationella museidagen som infaller den 18 maj kommer Medelhavsmuseet att ha ett specialprogram för att uppmärksamma hotat kulturarv med fokus på Afghanistan, Irak och Syrien. Under seminariedagen kommer internationellt inbjudna gäster föreläsa om hur man bevarar och synliggör kulturarv i krigszoner samt hur man arbetar för att förebygga illegal handel med föremål.

Programmet avslutas med en lansering av den svenska översättningen av ICOM:s "Red List", en sammanställning av kulturföremål från regionen som är i farozonen för illegal handel.

Världskulturmuseerna är en statlig myndighet som har som uppdrag att verka för att människor, museer och andra aktörer världen runt samarbetar för att aktivt arbeta med att skydda kulturarv som kan gå förlorade.

Föreläsare:
Qahtan Alabeed, museidirektör Basrah Museum Irak
Rashad Salim, irakisk konstnär baserad i Storbritannien och södra Irak
Noor Agha Noori, chef för Afghanistans arkeologiska institut
Dr. Maamoun Abdulkarim, professor vid Arkeologiska institutionen Damaskus universitet i Syrien

I Salongen på Medelhavsmuseet firas Internationella museidagen med medverkande föreningar från kl. 12.00.

Kontaktpersoner

 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Katarina Ståhl
  Kommunikatör
  070-092 44 23
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722364177