Human Nature Skola: en resurs om hållbar konsumtion för lärare av lärare

Pressmeddelande, 26 september 2019 Världskulturmuseet

Human Nature Skola: en resurs om hållbar konsumtion för lärare av lärare
Världskulturmuseerna lanserar Human Nature Skola, en nationell utbildningsresurs för skolor över hela landet. Human Nature Skola ingår som del av utställningen Human Nature som just nu visas på Världskulturmuseet.

Världskulturmuseerna har i samarbete med lärare tagit fram Human Nature Skola, en resurs för undervisning om hållbar konsumtion i skolor över hela landet.

- Som statlig myndighet har Världskulturmuseerna i uppdrag att aktivt arbeta med de globala målen i Agenda 2030. Ett av målen berör hållbar konsumtion och produktion och med Human Nature Skola vill vi bistå lärare med ett nytt sätt att ta sig an denna globala och viktiga fråga i klassrummet, säger Mattias Kästel, pedagog på Världskulturmuseerna.

Human Nature Skola bygger på sex teman: Masskonsumtion, Vad tål vår jord?, Motstånd, Våra saker, Naturens rättigheter och Tänka om. Under varje tema finns filmer, övningar, diskussionsfrågor och fördjupningstexter. Materialet är utformat både som förberedelse inför ett besök till utställningen eller som stöd för utbildning i skolor i hela Sverige.
Utbildningsmaterialet är webbaserat och finns på Humannatureskola.se.

Om utställningen Human Nature

Utgångspunkten i utställningen Human Nature är att allt hänger ihop och att alla levande varelser ingår i olika system och genom sina handlingar kan påverka dessa. Utställningen ger samtida och historiska exempel på mänskliga beteenden där jorden enbart ses som en resurs för människan att utvinna och exploatera, men ger även hopp genom exempel på ett växande engagemang och nya synsätt. Innehållet utgår från föremål ur Världskulturmuseernas samlingar – och samarbeten med ett flertal pågående forskningsprojekt. 

Human Nature visas på Världskulturmuseet i Göteborg fram till sommaren 2020 och flyttar därefter till Etnografiska museet med öppning under hösten 2020.

Presskontakt

Mattias Kästel, pedagog, 010- 456 12 39
INGEN_SPAM_mattias.kastel@varldskulturmuseerna.se

Kontaktpersoner

 • Sandra Rathsman
  Kommunikatör
  0720207025
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Katarina Ståhl
  Kommunikatör och projektledare
  070-092 44 23
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722364177