Graffiti möter marmor på Medelhavsmuseet

Pressmeddelande, 16 februari 2016 MedelhavsmuseetVärldskulturmuseerna

Hur mycket har vi gemensamt med de gamla romarna i våra tankar kring livets mening? Det har elever på Lillholmsskolan i Skärholmen utforskat i en ny utställning på Medelhavsmuseet. Visdom i marmor och graffiti öppnar torsdag 25 februari.

Arbetet med Visdom i marmor och graffiti inleddes med att eleverna, som går i årskurs 8, fick ta del av Medelhavsmuseets utställningar. Under sina SO-lektioner har de sedan fått stifta bekantskap med den rika skatt av latinska visdomsord som finns bevarade från romartiden. Varje elev har valt en äldre sentens som på något sätt talar till dem - genom årtusendena - och ett nutida visdomsord som de har funnit eller formulerat själva.

Under bildlektionerna har de sedan gestaltat sina sentenser och visdomsord både i klassisk och i mer samtida form. De har ristat i imiterad marmor och plockat fram sprayburkarna till nutida graffiti. Elevernas personliga reflektioner och berättelser om varför de valt de olika sentenserna står i centrum. Dåtid och samtid binds här samman genom att det blir så tydligt hur vi människor i ord för söker förhålla oss till livet.

Utställningen Visdom i marmor och graffiti visas på Medelhavsmuseet till och med 12 juni 2016. Den är ett samarbete mellan Världskulturmuseerna, Unga Berättar (Stockholm Stad) och Lillholmskolan i Skärholmen.

För mer information kontakta:

Johanna Väpnargård, utställningsproducent Världskulturmuseerna
, 010-4561261

Birgitta Hansson Sidvall, kommunikatör Världskulturmuseerna
0709-35 93 24

Kontaktpersoner

 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722-364177