"Alla ska passa in" öppnar på Världskulturmuseet

Pressmeddelande, 31 maj 2017 Världskulturmuseet

Alla ska passa in – 40 berättelser om dömande

I denna vandringsutställning som nu kommer till Världskulturmuseet får vi chansen att sätta vårt dömande under en granskande lupp och fråga oss vad det kan ha för konsekvenser för andra människor. Det är en balansgång. Å ena sidan måste vi döma, eftersom ingen grupp kan fungera utan lagar, spelregler eller normer. Å andra sidan blir livet outhärdligt om vi dömer för snabbt, hårt eller utifrån föråldrade värderingar. Exemplen kommer från ungas egna berättelser. Besökaren får vara med om en resa över nio moduler fulla med historier, porträtt, inspelningar, illustrationer och film. Tillsammans bildar modulerna också ett samlingsrum där pedagoger kan visa material, hålla diskussioner och göra övningar.

- Världskulturmuseet har varit med i processen sedan projektets start 2012, och det är verkligen kul att projektet nu kommer tillbaka till museet, säger museipedagog Mattias Kästel.

Utställningen invigs fredag 2 juni med ett sommarmingel kl 16-18.
Välkommen till Världskulturmuseet vid Korsvägen, Göteborg.

För mer info och för bokning av intervjuer, kontakta Malin Hultman på

Alla ska passa in är den avslutande delen i det treåriga drama- och museipedagogiska projektet Dömda. Syftet är att göra unga medvetna om vad som händer när vi diskriminerar eller kränker varandra utifrån kategorier som kön, sexualitet, etnisk tillhörighet, utseende, socialgrupp eller kulturell och religiös hemvist. Projektet och utställningen har genomförts som ett samarbete mellan Nordiska Folkhögskolan, Världskulturmuseet, Arbetets Museum, Riksutställningar och är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Relaterade bilder

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Katarina Ståhl
  Kommunikatör
  070-092 44 23
 • Malin Hultman
  Kommunikatör
  0722-364177