Sverige och Japan under 1700-talet

Nyhet, 12 april 2016 Etnografiska museet

Lördag 23 april kl 14.00-16.30 på Etnografiska museet
Hur såg det japanska samhället ut under Edo-perioden? Vilka rättigheter och skyldigheter hade människor, hur klädde man sig och hur såg relationerna ut med resten av världen? Temadag som fokuserar på Japans 1700-tals historia.

Medverkande: historikern och Japanspecialisten Monica Braw,
museipedagog Jon Johansson och Japan-intendent Petra Holmberg.

Monica Braw berättar om hur det japanska samhället såg ut under 1700-talet. Jon Johansson berättar om den svenska samhällsstrukturen under samma tid. Vi kommer att diskutera likheter och skillnader i Japan och Sverige utifrån hur samhället såg ut och styrdes då. En spännande tid med beröringspunkter som överflödsförordningar, klassindelning och styrelseskick mm.

Vi berättar även om Linnélärjungen Carl Peter Thunberg och hans resa till Japan på 1770-talet. Thunberg var läkare, botaniker och Sveriges mest kände Japan-resenär i äldre tider. Hans bok "Resa til och uti Kejsaredömet Japan åren 1775 och 1776" översattes till engelska, tyska och franska.

Petra Holmberg visar och berättar om föremål ur Thunbergs samling från 1700-talet, framtagna unikt för denna dag. Ta chansen att få se bland annat spelkort, plagg, rakfat och svärdsdetaljer!

80 kr

För mer information kontakta: Programkoordinator Ulla Edberg,
, 010-456 11 93

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722-364177