SERIE: TABU

Nyhet, 14 mars 2016 Östasiatiska museetEtnografiska museetMedelhavsmuseet

Lust, begränsning och tabu har genom historien varit tätt sammantvinnade sociala konstruktioner. Genom tabuföreställningar har också lust och olust kommit att spegla varandra och de regler som kringgärdat det tillåtna har skiftat genom seklerna. Med utgångspunkt i föremål från Världskulturmuseernas samlingar tar sig etnologer, idéhistoriker och religionsfilosofer från Södertörns högskola an dessa frågor i vårens föreläsningsserie om tabu.

FRÅN VOTIVGÅVOR TILL HÖGTEKNOLOGI
Onsdag 23 mars kl 18, Medelhavsmuseet
I kölvattnet av medicinska landvinningar, kulturella och politiska förändringar har frågor som rör fertilitet och barnlöshet rönt allt större uppmärksamhet i offentligheten. Men historiska källor och arkeologiska fynd visar att människor på olika sätt har försökt påverka sin reproduktion i alla tider. Med utgångspunkt från Medelhavsmuseets etruskiska votivgåvor berättar etnolog Jenny Gunnarsson Payne om fertilitet, reproduktion och barnlöshet, då och nu.
80 kr
http://www.varldskulturmuseerna.se/medelhavsmuseet/program/kalendarium/foredrag/tabu-fran-votivgavor-till-hogteknologi/

FÖRBJUDNA FÄRGER.
Onsdag 6 april kl 18, Etnografiska museet
Före den industriella revolutionen tillverkades all färg av naturliga råvaror som mineral, djur och växter. Det gjorde att vissa färger blev mer värdefulla än andra, och de fylldes runt om i världen med varierande kulturella innebörder. Med utgångspunkt i överhetens kamp kring år 1800 mot halländska bönders användande av blå kläder berättar idéhistoriker Leif Runefelt om färgernas kulturella betydelse och färgens betydelse som global handelsvara och lokal kultur.
80 kr
http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/program/kalendarium/foredrag/tabu-forbjudna-farger/

VÄGEN TILL FRÄLSNING – ATT BRYTA TABUN
Tisdag 19 april kl 18, Östasiatiska museet
Några århundraden efter vår tideräknings början utvecklades i Indien, inom både buddhismen och hinduismen, tantriska traditioner som innefattar ett rituellt bruk av sådant som i dessa religioners kärntraditioner är tabu, som sex och rusmedel. Central i tantra är den kvinnliga kraften shakti, personifierad i den hinduiska gudinnan Parvati och den buddhistiska Tara. Dessa finns representerade i Östasiatiska museets samlingar och kommer att tjäna som utgångspunkter i religionsfilosofen Willy Pfändtners föredrag.
80 kr
http://www.varldskulturmuseerna.se/ostasiatiskamuseet/program/kalendarium/foredrag/tabu-vagen-till-fralsning-att-bryta-tabun/

För mer information kontakta: kommunikatör Birgitta Hansson Sidvall 070-935 93 24

Bifogade filer

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722-364177