Ny bok: Det olyckliga århundradet. När öst och väst möttes

Nyhet, 27 april 2016 Östasiatiska museet

Lördag 7 maj kl 14 på Östasiatiska museet. Föredrag med Lars Vargö om Östasiens moderna historia, från mitten av 1800-talet och framåt.

I sin nya bok med samma namn (Carlsson bokförlag) berättar Vargö om Östasiens moderna historia, från mitten av 1800-talet och framåt. Tiden karaktäriseras av våldsamma konflikter: Andra världskriget, eller Stillahavskriget som det kallats i denna del av världen (1931–1945), den japanska annekteringen av Korea 1910; det japansk-kinesiska kriget 1894–1895; det rysk-japanska kriget 1904–1905.

Lars Vargö berättar insiktsfullt de 100 årens historia med dels Kina, Korea och Japan inblandade dels stormakter som Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Tyskland, senare också USA. Hundraårsperioden 1840–1940 kan beskrivas som Östasiens olyckliga århundrade. Aggressivitet och arrogans från de västerländska staterna var legio och det mesta som skedde var onödigt. Japans roll var stor och diskutabel och japanerna har mycket att stå till svars för. Vargö gör en översikt och analyserar de olika aktörernas motiv och gärning med klar blick. Det är en historia som tidigare ej skrivits på svenska.

Lars Vargö är författare, diplomat och japanolog, med särskilt intresse för Östasien. Vargö har tidigare varit ambassadör i Korea och Japan.

Biljetter 80 kr

Samarbete med Koreanska Sällskapet

För mer information kontakta: Programkoordinator Petri Tigercrona,
, 010-456 12 53

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722-364177