Människa och natur: Ekostäder i Kina

Nyhet, 30 mars 2016 Östasiatiska museet

Tisdag 12 april kl 18 på Östasiatiska museet:
Hur har samspelet mellan människa och natur påverkat klimatet och samhällsutvecklingen genom historien? Hur kan arkeologi och klimatforskning hjälpa oss att se och förstå sambanden mellan människa och natur? Följ vårens spännande serie om vår tids ödesfråga.

Hållbara städer - dagens internationella ideal och byggandet av ekostäder i Kina.
För närvarande planeras hundratals ekostäder i Kina. På vilket sätt är svenska arkitektbyråer iblandade i planerandet av dessa? Vilka är samtidens ekostadsideal - både i Kina, Sverige och internationellt? Vilka är dess förtjänster och problem? Hur diskuteras dessa inom stadsplaneringsforskningen? Med Anna Hult, stadsplanerare, KTH.

80 kr

För mer information kontakta: Programkoordinator Petri Tigercrona, , 010-456 12 53

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722-364177