Hövdingens totempåle. Om konsten att utbyta gåvor

Nyhet, 9 mars 2016 Etnografiska museet

Lördag 19 mars kl 13.30-16 på Etnografiska museet
För tio år sedan skickades Hövdingens totempåle åter från Sverige till Kanada. Anders Björklund
, f d museichef vid Etnografiska museet, har skrivit en bok om totempålens historia, om kopplingen till museet och om återlämnandet.

OM HÖVDINGENS TOTEMPÅLE
På 1870-talet mötte Kitlopefolkets hövding (i British Columbia) en ande i skogen och lät resa en totempåle som minne. 1927 höggs pålen ner och donerades till Sverige av en svensk konsul. Pålen fördes i triumf till Stockholm, stod en kort tid utanför det gamla Etnografiska museet på Wallingatan, men blev sedan ligga i magasin i ett halvt sekel. Först 1980 restes totempålen igen, nu i det nybyggda Etnografiska museet på Gärdet.

Men så väcktes frågor - kunde det bevisas att pålen hade köpts, eller var den kanske stulen? En kampanj inleddes för att återsända den och 1994 fattade Sveriges regering beslut. Pålen fraktades åter till sina forna ägare med förhoppningen att den skulle bevaras för framtiden. Ändå bestämde hövdingens ättlingar efter några år att totempålen skulle återgå till Moder Jord och få multna ner. Dessförinnan hade man tillverkat den kopia av totempålen som idag står utanför Etnografiska museet och fungerar som landmärke.

Berättelsen om Hövdingens totempåle är en grundlig genomgång av detta internationellt omtalade fall. Arkiv i Sverige, Norge, Kanada, USA och England har genomsökts, Kitlopehövdingens efterlevande har besökts och materialet har diskuterats med museifolk och internationellt verksamma forskare. Boken är rikt illustrerad och spännande som en deckare, men är samtidigt ett viktigt bidrag till debatten om hotade kulturarv i vår omvärld.

Fri entré

För mer information kontakta: Programkoordinator Ulla Edberg,
, 010-456 11 93

Bifogade filer

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722-364177