Gebel el Silsila - nya unika fynd i Egypten

Nyhet, 3 mars 2016 Medelhavsmuseet

Torsdag 10 mars kl 18 på Medelhavsmuseet
Arkeolog Maria Nilsson gästar för första gången Medelhavsmuseet för att berätta om det spännande fältarbetet och alla nya fynd i Gebel el Silsila!

Sedan 2012 leder arkeolog Maria Nilsson från Lunds universitet "Gebel el Silsila Survey Project", ett tvärvetenskapligt projekt som dokumenterar arkeologiska lämningar i ett tidigare outforskat stenbrott i Egypten, beläget vid Nilen mellan Luxor och Assuan.

Gebel el Silsila är främst känt som det antika Egyptens största stenbrott som försåg tempelbyggen i Luxor och södra Egypten med den högt ansedda nubiska sandstenen. Forskningsteamet har lyckats gräva ut två helgedomar i området och funnit sex stycken 3 400 år gamla statyer i människostorlek i sandsten.

– Den första statyn vi grävde ut var en kvinna. Det var mäktigt. Vi var de första att få se henne sedan statyn begravdes här för flera tusen år sedan. Att få frigöra statyn från nilslammet och alla rötter som ätit upp det var magiskt, berättar Maria Nilsson om själva ögonblicket.

I den ena helgedomen grävde teamet fram en hel familj bestående av fyra personer utmejslad i sandsten. Gravarna är så kallade falska gravar, det har aldrig lagts några lik i dem, utan de har en riktig grav i Luxor.

De nu utgrävda helgedomarna ligger vända utåt Nilen och har blivit skadade av en jordbävning under antiken. De är delvis eroderade av Nilens regelbundna översvämningar och när teamet började var de fyllda med nilslam.

80 kr

För mer information & ev intervju kontakta: Programkoordinator Elisabet Schön,
, 010-456 12 44

eller kommunikatör Birgitta Hansson Sidvall, 070-935 93 24

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722-364177