David Olusoga: Black & British - a forgotten history på Etnografiska museet

Nyhet, 11 maj 2018 Etnografiska museet

Brittisk-nigerianske historikern och tv-producenten David Olusoga berättar om sitt arbete med att synliggöra personer med afrikanskt ursprung i den brittiska historien.

Etnografiska museet, Gärdet
16 maj, kl 18.00-19.00

Föredraget ges på engelska.

OM DAVID OLUSOGA:
Brittisk-nigerianske historikern och tv-producenten David Olusoga ligger bakom hyllade dokumentärserier som Hela världens krig (2014), Britain's forgotten slave owners (2015) och Black and British (2016) vilken också gavs ut som en prisbelönad bok - David Olusoga: Black & British - a forgotten history. Detta är tredje delen av vår föredragsserie kring afrosvensk historia. Genom exempel från Storbritannien ges perspektiv på hur det afrosvenska förflutna kan lyftas fram och presenteras för en bredare publik.

OM AFRIKA PÅGÅR:
Under rubriken Afrika pågår organiserar Etnografiska museet under flera år workshops, föredrag, utställningar och konstnärliga uttryck kring våra samlingar från Afrika. I nära samarbete med publik, användare, forskare och konstnärer utforskar vi vad detta kulturarv betyder och hur det kan användas idag. Afrika pågår är ett utforskande och metodutvecklande dialogprojekt med syftet att lyfta fram nya perspektiv på den afrikanska kontinenten med och av svenskar med afrikanskt ursprung. En ambition är att göra våra samlingar från Afrika relevanta för fler och nya besökare.

Läs mer: http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/utstallningar/kommande-utstallningar/afrika-pagar/

___________________________________________

British-Nigerian historian and tv-producer David Olusoga talks about his work lifting forth stories of and from people of African origin in British history.

The talk will be held in English.

ABOUT DAVID OLUSOGA:
British-Nigerian historian and television producer David Olusoga is behind acclaimed documentaries such as World War One (2014), Britain's Forgotten Slave Owners (2015) and Black and British (2016), which was also an award-winning book. This is the third part of our lecture series about Afro-Swedish history. Examples from Britain provide a perspective on how our Afro-Swedish past can be highlighted and presented to a wider audience.

ABOUT AFRIKA PÅGÅR:
Under the heading Afrika pågår (Africa In Progress), The Museum of Ethnography in Stockholm will, over the course of the coming years, organize workshops, lectures, and exhibitions as well as facilitate artistic expressions about and around their collections from Africa. In close collaboration with audiences, researchers and artists, they will explore this heritage and how it can be used today. It is an exploratory and methodological dialogue project aimed at highlighting new perspectives on the African continent with and by Swedes with African origin. An ambition is to make African collections relevant to more and new visitors.

Learn more (in Swedish): http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/utstallningar/kommande-utstallningar/afrika-pagar/

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Katarina Ståhl
  Kommunikatör
  070-092 44 23
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722364177
 • Malin Hultman
  Kommunikatör
  0725864947