Bokpresentationer på Medelhavsmuseet

Nyhet, 25 september 2015 Medelhavsmuseet

De svenska instituten i Rom och Athen 1925–1950
Onsdag 30 september kl 18-19

Om framväxten av två institutioner med avgörande betydelse för svensk humanistisk forskning vid Medelhavet: de svenska forskningsinstituten i Rom och i Athen.

Föredraget tar sin utgångspunkt i den kommande historiken Dies Academicus. Svenska Institutet i Rom 1925–1950 (Erland Billig, Ragnhild Billig & Frederick Whitling, Stockholm: CKM Förlag, 2015), som publiceras i oktober, i samband med Rominstitutets 90-årsjubileum.

Med fil. dr Frederick Whitling

Samarbete med Svenska Rominstitutets Vänner, Svenska Atheninstitutets Vänner och CKM Förlag

Fri entré

Rom – arkitektur och stad
Torsdag 1 oktober kl 18-19

Om staden Roms sammanflätade arkitektur- och stadsbyggnadshistoria, från antiken till vår tid. Vi får följa hur arkitekter, som Apollodoros under antiken och Zaha Hadid kring millennieskiftet 2000, tagit sig an sin tids arkitektuppgifter i en unik stadsmiljö.

Boken fokuserar på relationerna mellan byggnad och stad, mellan fasad och stadsrum och de funktionella, symbolladdade och mångbottnade stadsrum som finns i Rom. Med arkitekterna Gunilla Linde Bjur och Hans Bjur.

Samarbete med Balkong förlag

Pris: 80 kr

Info & bokning: , 010-456 12 98

För mer info kontakta: Programkoordinator Elisabet Schön, , 010-456 12 44

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234