Konsten att kopiera – unika akvarellmålningar på Medelhavsmuseet

Nyhet, 28 januari 2019 Medelhavsmuseet

Konsten att kopiera är en utställning bestående av 25 akvareller framtagna under ledning av den italienska konstnären Alessandro Morani. Akvarellerna avbildar väggmålningar i etruskiska gravar från 600-talet till 200-talet före vår tideräkning.

Flera gravar grävdes ut under 1800-talet och redan då var en del av väggmålningarna i skadat skick. Kring sekelskiftet 1900 utfördes omfattande kopieringsarbeten för att bevara motiven. Målningarna är utförda med hög teknisk och konstnärlig kvalitet, ett unikt material som visar gravarna i deras dåvarande skick. Kopiorna är fortfarande viktiga eftersom många original-målningar idag är delvis eller helt förstörda.

Gravarna målades med scener av aristokratiskt dagligt liv eller övergången till livet efter döden. Detta för att underlätta de avlidnas tillvaro i underjorden. Akvarellmålningarna ger oss en unik inblick i etruskernas särpräglade kultur och syn på liv och död. De 25 målningarna som ingår i utställningen är daterade mellan åren 1897 – 1910. Dessa är ett urval av totalt 166 akvareller och fler än 400 teckningar av etruskiska gravmålningar som Svenska Institutet i Rom förvärvade 1945. Akvarellerna utfördes som arbetsmaterial för de fullskaliga kopior som finns i Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn.

Sedan 2004 står de etruskiska gravområdena i Tarquinia och Cerveteri på UNESCO:s lista över världsarv. Utställningen Konsten att kopiera sker i samarbete med Svenska Institutet i Rom och Italienska Kulturinstitutet C.M. Lerici.

Utställningen pågår från 1 februari till den 2 juni 2019 på Medelhavsmuseet. Fri entré.

Kontakt och pressbilder:

Katarina Ståhl, kommunikatör Världskulturmuseerna
: , 010-456 12 78

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Johanna Flemström
  Kommunikatör
  010-4561161
  0727-067110
 • Katarina Ståhl
  Kommunikatör
  070-092 44 23
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722364177