Kontakta oss: överintendent
och ledningskansli

Ann Follin
Överintendent
Tel 010-456 11 01

Karl Magnusson
Stabschef
Tel 010-456 11 13
Mobil 070-316 73 98

Lisa Birath
HR-chef
Tel: 010-456 11 07
Mobil: 070-378 11 07

Jörgen Johansson
HR-partner
Tel 010-4561244

Annette Hahn Nilsson
Personal- och lönehandläggare
Tel 010-456 12 74

Anna Rödén
Ekonomichef
Tel 010-4561106

Diana Vrbanac
Ekonom
Tel 010-4561269

Bironia Orahem
Ekonom
Tel 010-456 12 37

Eva Lunneborg
Verksamhetscontroller
Tel 010-456 11 15
Mobil 073-594 53 25

Olof Stigh
Ekonom
Tel 010-456 11 40

Khonaw Ali
Lokalvårdare

Hamit Atik
Lokalvårdare
Tel 010-456 11 84

Osamah Khader
Lokalvårdare
Tel 010-456 12 18

Cezary Michalec
Lokalvårdare
Tel 010-456 12 28
:

Katarzyna Szymanczyk (föräldraledig)
Lokalvårdare
Tel: 010-4561251

Ralph Skagerling
IT-ansvarig
Tel 010-456 12 48

Mattias Lindgren
IT-tekniker
Tel 010-4561130

Fredrik Toll
Fastighet & säkerhet, Världskulturmuseet
Tel 010-456 12 75
:

Tero Tuomarila
Projektledare fastighet och säkerhet
Tel: 010-456 12 55
Mobil: 010-384 12 55

Jan Tollefeldt
Fastighet & säkerhet, Medelhavsmuseet
Tel 010-456 12 54

Peter Söderström
Fastighet & säkerhet, Östasiatiska museet
Tel 010-456 12 52

Jenny Ringarp
Registrator/handläggare
Tel 010-456 11 02

myndighetens telefontider är helgfria vardagar 9.00-12.00

Charlotta Arnström Frykman
Registrator
Tel: 010-456 11 48

Annelie von Wowern
Arkivarie
010-456 1230

Sofie Öberg Magnusson
Handläggare
Tel: 010-456 11 43