Kontakta oss:
Innehåll och lärande

Stefan Johansson
Avdelningschef Innehåll och lärande
Tel: 010-456 1104

Anna Lundström
Biträdande avdelningschef Innehåll och lärande
Tel 010-456 11 12
Mobil 070-092 44 76

Sofia Häggman
Intendent, Egypten
Tel 010-4561211

Michael Barrett
Intendent, Afrika
Tel 010-456 11 86

Kerstin Bergström
Handläggare
Tel 010-456 11 88

Ingela Carlsson
Utställningshandläggare
Tel. 010-456 1233

Karl-Johan Cottman
Utställningsproducent
Tel: 010-456 1245

Arjuman Carlstein
Vikarierande intendent
tel: 010- 456 1149

Andrea Davis Kronlund
Utställningsproducent (vikarie)
Tel: 010 - 456 1201

Peter Dans
Teknisk producent
Tel: 010 - 456 12 94

Joakim Fahlén
Teknisk producent
Tel 010-456 11 97

Helen Arfvidsson (tjänstledig)
Intendent

Si Han
Intendent, Kina
Tel 010-456 12 46

Fredrik Helander
Museipedagog
Tel 010-456 12 07

Tina Helmersson Landgren
Utställningsproducent
Tel: 010- 456 12 61

Roger Håkanson
Teknisk producent
Tel 010-456 11 60

Mattias Kästel
Museipedagog
Tel 010-456 12 39

Bianca Leidi
Utställningsproducent
Tel: 010-456 12 35 

Björn Lindgren
Museipedagog
Tel: 010-456 11 63

Leif Länsikylä
Teknisk producent
Tel 010-456 12 25

Carola Nordbäck
Intendent
Tel: 010-456 1156

Johan Rödström
Utställningsproducent
Tel: 010-4561185

Carl Mauzy (tjänstledig)
Utställningsassistent

Isabelle Leeman
Museikoordinator
Tel: 010-456 11 81

Christine Palmgren
Intendent
Tel 010-456 11 36

Margareta Persson
Museipedagog
Tel 010- 456 11 54

Olof Tiderman
Museipedagog
Tel: 010-4561180

Mats Rosén
Utställningstekniker
Tel: 010-456 12 56

Tony Sandin
Fotograf
Tel 010-456 12 43

Luis Santos Morais
Utställningsarkitekt
Tel 010-456 11 37

Lina Svanberg
Utställningsproducent
Tel: 010-456 1236

Lena Stammarnäs
Utställningsproducent
Tel 010-456 11 39

Johan Tengelin
Teknisk producent
Tel 010-456 11 42

Karin Wästfelt
Museipedagog
Tel 010-456 12 62

Karl Zetterström
Fotograf
Tel 010-456 12 65

Johanna Berg
Projektledare Digitala museet
Tel 010-456 12 38