Kontakta oss:
Innehåll och lärande

Sofia Häggman
Intendent, Egypten
Biträdande avdelningschef Innehåll och lärande
Tel 010-4561211

Anna Lundström
Biträdande avdelningschef Innehåll och lärande
Tel 010-456 11 12
Mobil 070-092 44 76

Michael Barrett
Intendent, Afrika
Tel 010-456 11 86

Kristoffer Ekberg
Projektanställd Intendent/Researcher
Tel 070-3831133

Kerstin Bergström
Handläggare
Tel 010-456 11 88

Ingela Carlsson
Utställningshandläggare
Tel. 010-456 1233

Joakim Fahlén
Utställningstekniker
Tel 010-456 11 97

Klas Grinell
Intendent
Tel 010-456 12 08

Lotten Gustafsson Reinius (tjänstledig)
Intendent, Globalisering

Si Han
Intendent, Kina
Tel 010-456 12 46

Fredrik Helander
Museipedagog
Tel 010-456 12 07

Roger Håkanson
Teknisk producent
Tel 010-456 11 60

Mattias Kästel
Museipedagog
Tel 010-456 12 39

Bianca Leidi
Utställningsproducent
Tel 010-456 12 35

Leif Länsikylä
Utställningsproducent
Tel 010-456 12 25

Lina Malm
Utställningsproducent
Tel 010-456 11 85

Carl Mauzy (tjänstledig)
Utställningsassistent

Christine Palmgren
Intendent
Tel 010-456 11 36

Anna Palmqvist
Utställningsproducent
Tel 010-456 12 38

Margareta Persson (föräldraledig)
Museipedagog

Olof Tiderman (föräldraledig)
Museipedagog

Mats Rosén
Utställningstekniker
Tel 010-456 12 56

Tony Sandin
Fotograf
Tel 010-456 12 43

Luis Santos Morais
Utställningsarkitekt
Tel 010-456 11 37

Lena Stammarnäs
Utställningsproducent
Tel 010-456 11 39

Johan Tengelin
Teknisk producent
Tel 010-456 11 42

Johanna Väpnargård
Utställningsproducent
Tel 010-456 12 47
:

Karin Wästfelt
Museipedagog
Tel 010-456 12 62

Karl Zetterström
Fotograf
Tel 010-456 12 65

Lusian Alassaf
Projektmedarbetare
Tel 010-4561194

Pernilla Lindberg
Museipedagog
Tel 010-4561154

Bo Bjerkerot
Museipedagog
Tel 010-4561180