Kontakta oss/ personal

Här hittar du all fast anställd personal vid Statens museer för världskultur. Listorna är indelade enligt de avdelningar och enheter som finns vid myndigheten.

Växel: 010-456 12 00

Kontakta museerna:

  • Etnografiska museet:, reception 010-456 12 99
  • Medelhavsmuseet:, reception 010-456 12 98
  • Världskulturmuseet:, reception 010-456 11 79
  • Östasiatiska museet:, reception 010-456 12 97

KONTAKTA Myndigheten/registrator


010-456 1102 (Myndighetens telefontider är helgfria vardagar 9.00-12.00)

Kontakta personalen:

Överintendent och ledningskansli

Samling

Innehåll och lärande

Publika möten

Digitala museet

Kommunikation och Marknad