Praktik på Världskulturmuseerna

Söker du praktik hos något av Världskulturmuseerna (Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg). Här finner du mer information och länk till ansökan.

Om arbetsplatsen
Vill du praktisera på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Med en vision om en större, mänskligare och mer inkluderande värld är vårt uppdrag mer angeläget än någonsin! Idag arbetar cirka 150 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som i dag.

Arbetsuppgifter
Som praktikant hos oss kan du ta del av perspektiv på mänskligt skapande från hela världen och genom alla tider. Vi har intressanta föremål och samlingar, permanenta och tillfälliga utställningar, temakvällar, seminarier, familjeaktiviteter, kulturmöten och mycket mer.
Vi får många förfrågningar om praktik och eftersom vi vill ge en hög kvalitet i uppgifter och handledning kan vi tyvärr inte ta emot alla sökande. Ansökan om praktik till höstterminen ska göras före den 15 april och för praktik under vårterminen före den 15 oktober. Som praktikant hos oss får du en handledare som tillsammans med dig ansvarar för din vistelse under praktikperioden.

Kvalifikationer
Vi erbjuder möjlighet till lärande och praktik för elever i grundskola och gymnasium (PRAO), studerande på eftergymnasial nivå och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Observera att praktiken ska ingå som en del av en utbildning. Inskrivning på ett lärosäte alternativt på Arbetsförmedlingen är ett krav.

Ingen erfarenhet krävs.

Tillträde: Praktiken påbörjas enligt överenskommelse
Ansökan: före den 15 april (praktik under hösten) och före den 15 oktober (praktik under våren)

Kontaktperson

Sofie Öberg
Handläggare

Övrigt

Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.

Är du intresserad av att praktisera eller arbetsträna som en del i en arbetsmarknadsinsats hänvisar vi till Arbetsförmedlingen. I dagsläget fokuserar vi främst på att uppfylla regeringsuppdragen om att skapa platser för Praktik i staten.