Jobb & praktik

Lediga tjänster

Vi administrerar inte spontanansökningar, intresseanmälningar eller motsvarande, utan hänvisar till våra annonser.

Samtliga lediga tjänster utannonseras på denna webbplats under platsannonser, alternativt offentligajobb.se.


PLATSANNONSER


Avdelningschef Samling

Museivärd (vikariat 60%) Stockholm

Museiassistenter visstid Samlingsavdelningen (Stockholm)

Museiassistenter visstid Samlingsavdelningen (Göteborg)

Fotograf visstid Samlingsavdelningen (Stockholm)

Fotograf visstid Samlingsavdelningen (Göteborg)

Konservator visstid Samlingsavdelningen (Stockholm)

Konservator visstid Samlingsavdelningen (Göteborg)


Semestervikarier

Under sommaren sker semesterplanering för befintlig personal, vilket innebär att myndigheten inte tar in extra semestervikarier. Vad gäller extrajobb generellt tar vi löpande emot ansökningar som gås igenom när behov uppstår att utöka antalet timvikarier, vid intresse kan CV och personligt brev skickas till .

Praktik och PRAO

Vi erbjuder möjlighet till lärande och praktik för elever i grundskolan (PRAO), studerande på högskola/yrkeshögskola och, i den mån vi har möjlighet, via Arbetsförmedlingen. Läs mer om praktik och PRAO på Världskulturmuseerna.