VCM

The Virtual Collection of Masterpieces (VCM) är ett av projekten som har utvecklats ur nätverket ASEMUS. Den digitala samlingen är resultatet av ambitionen att identifiera sätt att ömsesidigt dela museisamlingar i Asien och Europa. Läs mer om VCM på engelska.