RIME

Tillsammans med europeiska kollegor från tio länder ingår Världskulturmuseerna i det EU-finansierade projektet "Ethnography Museums and World Cultures".

Projektet inleddes 2008 och löper på fem år med en total budget på 5 miljoner euro. Projektets utgångspunkt är att de europeiska etnografiska museerna måste omdefiniera sin roll i samhället på grund av olika globala processer. Genom den kunskap och de samlingar som finns vid museerna ser man en unik potential att bidra till utvecklad dialog mellan olika kulturyttringar, såväl nationellt som internationellt. Samlingarna liksom kunskapsutvecklingen kan vitaliseras genom ökat samarbete mellan museer och mellan museer och det omgivande samhället.

Inom ramen för projektet genomförs en rad olika aktiviter och utbyten. Olika personalgrupper träffas på konferenser, seminarier och workshops för utbyte av tankar och idéer, en gemensam hemsida har skapats och nätverket har formaliserats och diskuterar för närvarande framtida samarbetsmöjligheter. Dessutom har en gemensam vandringsutställning producerats – "Fetisch Modernity". Den har redan visats på fem museer och öppnar hösten 2013 på Etnografiska museet i Stockholm.