ASEMUS

Hösten år 2000 tog Statens museer för världskultur initiativ till att bilda ett nätverk mellan museer i Asien och Europa - ASEMUS.

Utgångspunkten för arbetet i "the Asia-Europe Museum Network" – ASEMUS – är att utveckla olika former för ett gemensamt utnyttjande av de föremålssamlingar som förvaltas vid asiatiska och europeiska museer. Detta har resulterat i gemensamma konferenser, workshops och seminarier till en rad projekt inriktade på allt från vandringsutställningar till forskning och utbyte av kunskap runt bevarandefrågor samt lärande på museer.

ASEMUS samlar idag drygt 80 museer och Statens museer för världskultur ansvarade under en tioårsperiod för nätverkets sekretariat och dess hemsida.

Denna funktion har nu övertagits av Asian Civilisations Museum i Singapore, men de svenska världskulturmuseerna forsätter att ta en aktiv del i nätverkets olika projekt, seminarier och konferenser.

Asemus webbplats