Svenska nätverket

Världskulturmuseerna har regeringens uppdrag att samordna det svenska nätverket inom Anna Lindh-stiftelsen. För närvarande omfattar detta nätverk ungefär 105 medlemmar av mycket varierande karaktär.

Nätverket är öppet för aktörer (organisationer, stiftelser, företag, projekt) som arbetar i samverkan med organisationer i Medelhavsregionen kring frågor som rör interkulturell dialog, mångfald, demokrati, mänskliga rättigheter, unga och kultur. Vi eftersträvar en stor mångfald av organisationer inom det svenska nätverket och ser våra inbördes olikheter som tillgångar för att skapa samverkan och gemensamt lärande.

OBS! Individer eller politiska partier och deras anslutna organisationer kan ej söka medlemskap.

Ett medlemskap i det svenska nätverket är kostnadsfritt och man anmäler sitt intresse till nätverkssamordnaren alternativt ansöker direkt via www.annalindhfoundation.org

Medlemmar i nätverket

I nuläget är följande organisationer medlemmar i det svenska nätverket.

Nätverksregler (PDF-dokument, 437 kB) (på engelska)