Project Instruments for Erasmus+

Vill du förbättra resultatet i ditt projekt?

Då ska du definitivt boka in denna kostnadsfria workshop om projektledning och projektverktyg i kalendern!

Development Assistance Center (DAC) anordnar i samarbete med Anna Lindh Stiftelsens nätverk i Sverige workshopen Project Instruments for Erasmus+ om projekt ledning och projekt verktyg för Erasmus+ program.

Datum: 17:e mars 2017. Tid: 09:00-16:00

Plats: Världskulturmuseet, rum 2

Denna aktivitet är en del av det internationella projektet PIE+ (Project Instruments for Erasmus+) som är finansierad av MUCF genom Erasmus+ program och syftar till att utveckla projektverktyg för att underlätta och stödja genomföringen av Erasmus+ projekt som har flera internationella aktiviteter.

Är du nyfiken och vill lära dig mer eller bli säkrare kring projektledning?
Jobbar du med internationella projekt och önskar ha verktyg för att underlätta ditt arbete? Eller kanske gjort det och önskat att du skulle haft det?

Målgrupp

Workshopen är riktad först och främst till dig som jobbar med internationella Erasmus+ projekt.

Ett begränsad antal platser även för dig som arbetar med andra typer av projekt - detta då vi anser att kunskapen och alla verktyg som kommer att presenteras kan anpassas till andra projekt och program (har även testats)

Workshopen är byggd på icke-formella pedagogiska metoder.

Ur innehållet:
Grundläggande kunskaper om projektledning
Presentation och testning av konkreta verktyg utvecklade för Erasmus+ projekt (t. ex. för följa upp projektets ekonomi, aktiviteter och risker)
Tips och verktyg för att jobba med andra aspekter av projektgenomföring så som internationella resor, spridning av resultaten m.m.

Alla deltagare som är antagna kommer att få en kort frågeformulär innan workshopen. Svaren kommer att hjälpa oss i förberedelse av workshopen och kunna anpassa innehållet till deltagarnas kunskaper.

Anmälan här. Sista datum för anmälan är: 5:e mars 2017. Antal deltagare: 20

Deltagandet i workshopen är kostnadsfritt. Avanmälan ska inkomma senast 12:e mars 2017 till . Lunchen och fika paus erbjuds under workshopen.

Har du frågor, kontakta gärna oss: .

För mer information om projektet PIE+ besök: https://developmentassistance.wordpress.com/category/projects/pie/