Anna Lindh-stiftelsen

Anna Lindh-stiftelsen är ett "network of networks" som i dagsläget består av 42 medlemsländer. Stiftelsen leds av ett samordnande sekretariat beläget i Alexandria, Egypten. C:a 4000 organisationer och institutioner ingår i nätverket.

Som ett "Network of Networks" har stiftelsen till uppgift att koordinera olika nationella initiativ inom Europa-Medelhavsregionen genom att förmedla kontakter och tillhandahålla information om pågående projekt. Genom att verka för ett regionalt samarbete främjas intellektuell samverkan, utbildning, rörlighet, förståelse och social stabilitet. Vidare betonas vikten av att inte begränsa dialogen mellan kulturer till en dialog mellan nationer, språk och religioner. Istället vill man särskilt poängtera utbytet mellan individer.

Du hittar mer information om Anna Lindh Stiftelsens internationella arbete och de nationella nätverken på www.annalindhfoundation.org.

Ett nyhetsmail med information om relevanta projekt, utlysningar och arrangemang skickas ut 2-3 ggr/månad. För att anmäla dig till utskicket vänligen maila

Gilla oss på Facebook