Myndigheten

MYNDIGHETS-
INFORMATION

Internationella nätverk

Uppdrag &
Vision

Världskulturmuseerna ska bidra till att kulturarvet används som en aktiv kraft
i främjandet av en hållbar global utveckling.

Läs mer om vårt uppdrag här

Lediga jobb

Praktik på Världskultur-museerna

Sponsring & samarbeten

Om våra museer

Världskulturmuseerna är en statlig
museimyndighet med fyra museer.

Länkar till museernas webbplatser:

Etnografiska museet, Stockholm

Östasiatiska museet, Stockholm

Medelhavsmuseet, Stockholm

Världskulturmuseet, Göteborg

Anna Lindh-stiftelsen

Jobb & praktik

PRESS

Nätverk

De frågor Världskulturmuseerna arbetar med, liksom de samlingar vi förvaltar, har intressenter över hela världen. För att främja internationellt utbyte strävar vi efter att placera oss på central och koordinerande position i olika former av nätverk. Sammantaget fungerar nätverken som viktiga instrument för utveckling av hela vår verksamhet.