Ett av våra bibliotek finns på Östasiatiska museet. Foto: Karl Zetterström

Våra bibliotek

Alla fyra världskulturmuseerna förvaltar omfattande bibliotekssamlingar. Samtliga är öppna för besök, men i vissa fall behöver man boka tid först.

Världskulturmuseets bibliotek har ett bokbestånd på över 30 000 titlar och ca 900 tidskrifter och årsböcker. Innehållet speglar museets samlingar och här finns litteratur i ämnen som etnografi, social- och kulturantropologi, historia och sociologi. En mindre del omfattar reseskildringar, biografier, bibliografier, handböcker och lexika.

Medelhavsmuseets bibliotek innehåller litteratur med inriktning på arkeologi och kulturhistoria om de antika kulturerna kring Medelhavet och Främre Orienten samt om islam, med tyngdpunkt på museets samlingsområden. Biblioteket har totalt ca 10 000 böcker.

Östasiatiska museet bibliotek är inriktat på östasiatisk konst, kultur och arkeologi. Samlingarna innehåller böcker på västerländska språk och även på kinesiska, japanska och koreanska. Det totala bokbeståndet är ca 100 000 böcker.

Etnografiska museets bibliotek är ett välsorterat specialbibliotek med vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. Biblioteket är ett unikt referensbibliotek för främst etnografi, antropologi, arkeologi, konsthistoria, religionshistoria, historia och museologi: litteratur som berör utomeuropeiska kulturer, inte minst ursprungsbefolkningar.