Publicerat

PUBLICERAD FORSKNING

Sakernas tillstånd.
Öppningar mot en världskulturell,
metodutvecklande samlingsforskning

Forskningsprojekt förlagt till Etnografiska museet och Världskulturmuseet finansierat av Kulturrådets medel för centrala museers forskning 2011 och 2012.

Läs mer Sakernas tillstånd.
Öppningar mot en världskulturell,
metodutvecklande samlingsforskning

Heliga ting i det
postsekulära samhället

Bedrevs vid Etnografiska museet under 2010 och 2011 med finansiering av Kulturrådet.

Läs mer Heliga ting i det
postsekulära samhället