Ansökan om analys av föremål

Ansök senast 6 månader i förväg. Börja med att leta efter föremålet/föremålen i Sök i samlingarna, så att du vet vilket/vilka föremål du vill analysera.

För mänskliga kvarlevor kommer myndighetens etiska råd att göra en bedömning av ansökan och vi handlägger endast förfrågningar på mänskliga kvarlevor från arkeologiskt material.

Hålla koll i din skräppost, svaret från oss kan hamna där.

Destruktiv eller icke destruktiv Obligatoriskt
Vid analys av mänskliga kvarlevor, ange följande uppgifter. / When analyzing human remains, enter the following information. / Al analizar restos humanos, ingrese la siguiente información.
Ange om lån av föremål önskas. / Indicate if loan of objects is required. / Quieres pedir prestado artículos