Forskning

Den samling Världskulturmuseerna förvaltar och de frågor som ryms i myndighetens uppdrag relaterar till ett brett spektrum av forskningsfält och hundratals specialistområden.

Inte sällan har den forskning som bedrivs sin bakgrund i utställningsprojekt eller annan förmedlande verksamhet. Detta är något vi vill utveckla, eftersom det vid sidan av föremålssamlingarna är den möjliga dialogen med omvärlden som gör museerna unika som kunskapsinstitutioner. I mötet mellan den vetenskapliga kunskapstraditionen och andra meningsskapande kunskapssystem kan perspektiv på global historia och samtid utvecklas och delas.

Forskarna vid Världskulturmuseerna har sin vetenskapliga bakgrund i ämnen som antropologi, arkeologi, konsthistoria, etnologi och idé- och lärdomshistoria. Flera av dem har fokus på globala samtidsfrågor. Genom bredden av vetenskapliga inriktningar har vi unika möjligheter att initiera tvärvetenskapliga projekt. Såväl internt som tillsammans med kollegor vid universitet och museer runt om i världen.

Under åren 2018-2021 har vi ambitionen att vara ledande i Sverige kring frågor om hotat kulturarv samt repatriering och samverkan med olika intressentgrupper (stakeholders) till de samlingar myndigheten förvaltar. Läs om fler prioriterade teman i vår forskningsstrategi.

Här hittar du Världskulturmuseernas forskningspolicy (PDF-dokument, 149 kB) och forskningsstrategi för perioden 2018–2021. (PDF-dokument, 92 kB)