(Bild: Johan Gunnar Andersson)

Bildsamlingarna vid Världskulturmuseerna

De fotografiska samlingarna vid våra fyra museer innehåller uppåt en miljon bilder som illustrerar olika delar av det internationella kulturarvet. Dessa samlingar har byggts upp under mer än ett sekel. De utgör den största kollektiva manifestationen av Sveriges kontakter med resten av världen. Samlingarna är en del av vår världs kulturarv. De skall bevaras och hanteras i enlighet med UNESCO:s konventioner om världsarven och de yrkesetiska reglerna för ICOM.

Mer om bildsamlingarna

Fotografierna har tagits under en period som sträcker sig från slutet av 1800-talet fram till idag och är därför viktiga historiska dokument. Bilderna berör ämnen som antikviteter från Medelhavsområdet och Asien, förvärvsomständigheter i fält, etnografi och antropologi, forskningsexpeditioner, svensk mission, kolonialhistoria, fornlämningar och arkeologi. Några av bilderna representerar Statens museer för världskulturs eget fotografiska arbete, medan andra kommer från fotografiska arkivsamlingar. Pågående digitaliseringen bidrar till att förbättra fotografiernas tillgänglighet och bevarar samtidigt kvaliteten på originalen, vilket i sin tur gör det möjligt för fler att utnyttja denna fotografiska guldgruva.

Om du vill beställa högupplösta bilder, använd nedan kontaktformulär:

Etnografiska museets bildservice

Medelhavsmuseets bildservice

Världskulturmuseets bildservice

Östasiatiska museets bildservice