Forskning & samlingar

Samlingsförvaltning

Världskulturmuseerna har över 400 000 föremål från hela världen. De är fokus i våra spännande utställningar. Många föremål förvaras också i museernas magasin som ligger intill våra museer eller externt.

Läs mer om hur vi förvaltar föremål här

ARTIST IN
RESIDENCE HOS
VÄRLDSKULTUR-
MUSEERNA

Föremålssamlingarna vid Världskulturmuseerna

Sök i samlingarna

Forskning

Forskning vid Världskulturmuseerna har ofta sin bakgrund i mötet med publiken. Detta vill vi utveckla eftersom det är en av de saker som gör museer unika som kunskapsinstitutioner.

Här hittar du information om Världskulturmuseernas forskning

Läs bloggen: Historier från
samlingarna

Kampanj mot handel med hotat kulturarv

Lär dig mer om det hotade kulturarvet i Syrien och Irak.

Arkeologiska utgrävningar på Monte Polizzo

Bildsamlingar - Här kan du beställa bilder

Utlån

Här finns information om aktuella och historiska utlån från Världskultur-
museernas samlingar.

Läs mer Utlån

Världskulturmuseernas bibliotek

Antikens Grekland och Rom

Forskning på Medelhavsmuseets egyptiska samling

Material om fornegyptiska sandaler, kistor och utgrävningar

Koreasamlingarna

Cypernsamlingarna

Dubbelkontinenten Amerika