Forskning & samlingar

Hur jobbar vi med samlingarna?

Samlingsförvaltning

Världskulturmuseerna har över 400 000 föremål från hela världen. De är fokus i våra spännande utställningar. Många föremål förvaras också i museernas magasin som ligger intill våra museer eller externt.

Läs mer om hur vi förvaltar föremål här

Föremålssamlingarna vid Världskulturmuseerna

Forskning

Forskning vid Världskulturmuseerna har ofta sin bakgrund i mötet med publiken. Detta vill vi utveckla eftersom det är en av de saker som gör museer unika som kunskapsinstitutioner.

Här hittar du information om Världskulturmuseernas forskning

Sök i samlingarna

Läs bloggen: Historier från
samlingarna

Kampanj mot handel med hotat kulturarv

Lär dig mer om det hotade kulturarvet i Syrien och Irak.

Arkeologiska utgrävningar på Monte Polizzo

Bildsamlingar - Här kan du beställa bilder

Utlån

Här finns information om hur utlån går till samt aktuella och historiska utlån från Världskulturmuseernas samlingar.

Läs mer Utlån

Världskulturmuseernas bibliotek

Antikens Grekland och Rom

Forskning på Medelhavsmuseets egyptiska samling

Material om fornegyptiska sandaler, kistor och utgrävningar

Koreasamlingarna

Cypernsamlingarna

Dubbelkontinenten Amerika

ARTIST IN
RESIDENCE HOS
VÄRLDSKULTUR-
MUSEERNA