Handelsmannen

Till staden Luoyang kommer handelsmän och handelskvinnor från när och fjärran. De vill köpa sidentyger, porslin, kryddor och te.

De kommer resande med sina kameler, utefter handelsvägen som kallas Sidenvägen.

De sprider sina traditioner och lär sig av varandra.

Starta spelet Starta spelet >>