Att jobba med gravar i Konungarnas dal

Ramoses jobbar med att göra i ordning gravar åt faraoner i Konungarnas dal. En farao är samma sak som en kung. Arbetet går ut på att hacka ut gravarna ur klippor. Det blir ofta långa gångar in i berget.