Anna Lindh-stiftelsen Nätverk i Sverige

Anna Lindh-stiftelsen (ALF) är en mellanstatlig institution med syfte att föra samman det civila samhället och befolkningen över Europa-Medelhavsregionen för att främja förtroende och ömsesidig förståelse.

Med sitt internationella sekretariat i Alexandria, Egypten, samordnar stiftelsen 42 nationella nätverk bestående av över 4000 organisationer i det civila samhället över Europa-Medelhavsregionen.

I Sverige samordnas nätverket av Statens Museer för Världskultur. Det svenska nätverket erhåller ett årligt stöd från ALF och Utrikesdepartementet för att arrangera aktiviteter med medlemmar och etablera gränsöverskridande samarbeten med det civila samhället i Sverige.

Du hittar mer information om Anna Lindh Stiftelsens internationella arbete och de nationella nätverken på www.annalindhfoundation.org.

Ett nyhetsmail med information om relevanta projekt, utlysningar och arrangemang skickas ut en gång/månad. För att anmäla dig till utskicket vänligen maila

Gilla oss på Facebook