Världskulturmuseerna

PÅ GÅNG
på våra museer

Se alla händelser vid våra museer här

Om våra museer

Världskulturmuseerna är en statlig
museimyndighet med fyra museer.

Länkar till museernas webbplatser:

Etnografiska museet, Stockholm

Östasiatiska museet, Stockholm

Medelhavsmuseet, Stockholm

Världskulturmuseet, Göteborg

Besök barnens webbmuseum

Japanska träsnitt med körsbärsblom

Se vår webbutställning!

30/9
Rapportering
på Regeringsuppdrag

Forskning & samlingar, beställning av bilder

PRESS-RUM

Secret Love på turné

Visas just nu i Amsterdam

Korsvägar

Utställning på Världskulturmuseet

Läs bloggen: Historier från samlingarna

KONFERENS OCH EVENT PÅ VÅRA MUSEER

Våra museibutiker

Varor från hela världen

Praktik på Världskultur-museerna

Anna Lindh-stiftelsen

Palmyra - historien om ett kulturarv

Visas på Medelhavsmuseet

Program & pedagogik

Göteborgssamlingen

De unika textilierna från Paracas, Peru

MYNDIGHETS-
INFORMATION