Hoppa till innehåll

Karta över syrien

Tidslinje över Syriens historia

Det område som idag är landet Syrien har en mycket lång historia. Människor har levt där i åtminstone 800 000 år. Många olika kulturer har påverkat och format områdets historia. Riken och stater har bildats och åter försvunnit. Olika religioner har utövats. Parallellt med livet i städer och byar har delar av Syrien också i alla tider bebotts av nomadiserande människor.
Samtidigt med stora dramatiska skeenden har invånarnas liv och vardagliga aktiviteter pågått.

I denna tidslinje finns en översikt av Syriens historia, med ett litet urval av platser, händelser och personer.

Börja här