svenska
Lyssna
MENY

Forskning

Genom de samlingar Världskulturmuseerna förvaltar och vår publika verksamhet öppnas möjligheter inom ett brett forskningsfält. Här kan andra slags forskningsfrågor och metoder genereras än inom akademin och här kan resultaten kommuniceras med publiken i fokus.

Forskning på Världskulturmuseern

Forskarna vid Världskulturmuseerna har sin vetenskapliga bakgrund i ämnen som antropologi, arkeologi, konsthistoria, etnologi, idé- och lärdomshistoria och internationella relationer. Flera av dem har fokus på globala samtidsfrågor. Genom bredden av vetenskapliga inriktningar har vi unika möjligheter att initiera tvärvetenskapliga projekt. Såväl internt som tillsammans med kollegor vid universitet och museer runt om i världen.

Den forskning som bedrivs på Världskulturmuseerna samordnas av myndighetens forskningsråd utifrån vår forskningspolicy och forskningsstrategi. Under åren 2018-2021 har vi ambitionen att vara ledande i Sverige kring frågor om hotat kulturarv samt repatriering och samverkan med olika intressentgrupper (stakeholders) till de samlingar myndigheten förvaltar. Utöver dessa forskningsområden ska myndigheten under treårsperioden prioritera följande teman:

Världskulturmuseerna ingår i ett stort antal kunskapsbyggande sammanhang tillsammans med universitet, högskolor och andra aktörer. Samtliga är listade i myndighetens årsredovisningar.

Nedan ges en överblick av vår medverkan i större och beviljade ansökningar för forskning- och utvecklingsprojekt under de senaste tre åren:

2020

2019

2018

Förfrågningar om deltagande i forskningsprojekt bereds av forskningsrådet. För att kunna komma ifråga ska forskningsprojekt uppfylla gängse kvalitetskriterier hos de etablerade forskningsfinansiärerna. Vid intresse eller frågor, kontakta forskningsrådets ordförande Helen Arfvidsson epost

Här hittar du Världskulturmuseernas forskningspolicy (PDF-dokument, 149 kB)(öppnas i ett nytt fönster) och forskningsstrategi för perioden 2018–2021. (PDF-dokument, 92 kB)(öppnas i ett nytt fönster)