svenska
Lyssna
MENY

Kulturhistoriska värden på spel efter pandemin

Fem museichefer om vad som står på spel om inte fler engagerar sig i finansieringen av vårt gemensamma kulturarv.

De kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningarna till följd av pandemin kan komma att få långsiktigt negativa effekter för landets nationella museer – verksamheter som redan tidigare varit satta under press. Samlingar, kompetens och kunskap om vår gemensamma historia riskerar att gå förlorade för evigt. Museerna som motorer i landets besöksnäring riskerar att tappa i attraktivitet. 

Medverkande: Ann Follin, överintendent Statens ­museer för världskultur, Gitte Ørskou, överintendent Moderna Museet, Kieran Long överintendent Statens centrum för arkitektur och design, Lars Amréus överintendent Statens maritima och transporthistoriska museer och Peter Skogh, museidirektör Stiftelsen Tekniska museet.

Arrangör: Centralmuseernas samarbetsråd