svenska
Lyssna
MENY

Globala Torget: Det demokratiska utanförskapet

25 september 2021, kl. 11:00 - 16:20

Var: Världskulturmuseet
Pris: Fri entré
Ytterligare information: Samtalen livesänds på Världskulturmuseets facebooksida.
Plats på museet: Online
Leende kvinna, Globala torgets logotyo

11.00 - 11.50
Det demokratiska samtalet - är alla inkluderade?

Varför är det så viktigt att delta i det demokratiska samtalet och hur kommer alla till tals?

Det finns ett starkt samband mellan tillgången på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och olika former av ojämlikhet som råder i samhället. På vilket sätt kan vi klargöra dessa kopplingar så att vi kan arbeta för att lösa de bakomliggande problem som bidrar till ett demokratiskt utanförskap? Vad finns det för metoder och möjligheter att tillsammans minska utanförskapet och istället bli en starkare röst med möjlighet till påverkan och beslut.

Medverkande: Maria Johansson, Fonden för mänskliga rättigheter; Barbro Westerholm, ledamot RFSU:s förbundsstyrelse; Tove Samzelius, Rädda barnen

Moderator: Ulrika Jonsson

Arrangör: Fonden för mänskliga rättigheter och Sensus

 

11.50-12.20
Kvinnor inom den belarusiska demokratirörelsen

Sedan det omstridda presidentvalet i Belarus 2020 har den belarusiska demokratirörelsen vuxit sig allt större med ett brett folkligt stöd. Kvinnor har funnits i spetsen av denna rörelse och varit drivande krafter i protesterna samt för en demokratisk politisk utveckling. Hur har dessa framträdande roller påverkat synen på kvinnliga aktivister, ledare och politiker? Och vad innebär det för den demokratiska utvecklingen i Belarus?

Medverkande: Julia Mickevitj, feminist, politisk aktivist och förbundssekreterare i ABF Belarus.

Moderator: Lana Willebrand, Styrelseledamot, Östgruppen

Arrangör: Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

 

15.50-16.20
Vad innebär den ryska agentlagen för demokratirörelsens framtid?

Den ryska agentlagstiftningen har vidgats och enskilda individer som ägnar sig åt ”politisk verksamhet” och tar emot pengar från utlandet kan föras upp på listan över utländska agenter. All verksamhet som bedrivs av en utländsk agent ska årligen anmälas i förväg, varpå myndigheterna kan stoppa delar av eller hela den planerade verksamheten. Detta innebär ett dramatiskt försvårande av det ryska civilsamhällets arbete, då att inte följa ett sådant beslut innebär en risk för att organisationer likvideras.

Vilka utmaningar medför förändringarna för den ryska demokratirörelsen och de som stöttar? Hör Denis Volkov, från den oberoende ryska organisation för sociologisk forskning, Levada, i ett samtal om förändringarna i agentlagstiftningen.

Medverkande: Denis Volkov, Direktör vid den oberoende ryska organisation för sociologisk forskning, Levada

Moderator: Maria Hamberg, Programansvarig Östgruppen

Arrangör: Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

 

Globala Torget samlar ett 40-tal svenska organisationer som alla arbetar för en bättre värld. Under 20 år har Globala Torget varit en del av Bokmässan i Göteborg. I år kommer för första gången arrangemanget att genomföras både på Bokmässan och Världskulturmuseet.

Ett hundratal programpunkter om viktiga ämnen äger rum 23 – 26 september. I år är det särskilt fokus på tillståndet för demokratin i världen.

Globala Torget samordnas av Olof Palmes Internationella Center i samarbete med Världskulturmuseet, och med finansiellt stöd av Sida.

Läs mer på www.globalatorget.se